Agnieszka Rochmińska (redaktor naczelny),

Bartosz Bartosiewicz (sekretarz),

Justyna Danielewicz,

Lidia Groeger,

Stanisław Mordwa (redaktor tematyczny).


Rada Redakcyjna

Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska),

Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),

Viktor Kvĕtoň (Charles University in Prague, Czechy),

Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),

Maryana Melnyk (Institute of Regional Research, National Academy of Kyiv, Ukraina),

Kostyantyn Mezentsev (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina),

Gábor Pirisi (University of Pécs, Węgry),

Piotr Rosik (IGiPZ, Polska Akademia Nauk Warszawa, Polska),

Tadeusz Siwek (University of Ostrava, Czechy),

Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska),

Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Słowenia).


Lista recenzentów w 2017 r.

Recenzenci zewnętrzni (spoza WNG UŁ)
Mariusz Antolak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Beata Banachowicz - Uniwersytet Łódzki
Volodymir Demczenko - Instytut Badań Regionalnych we Lwowie
Jarosław Działek - Uniwersytet Jagielloński
Jerzy Dzieciuchowicz, em.
Barbara Konecka-Szydłowska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tadeusz Kośka - Politechnika Łódzka
Stanisław Kozłowski, em.
Sławomir Kurek - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Agnieszka Labus - Politechnika Śląska
Dorota Mantey - Uniwersytet Warszawski
Roman Matykowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Filip Moterski - Uniwersytet Łódzki
Bohdan Posatsky - Politechnika Lwowska
Słamomir Pytel - Uniwersytet Śląski
Gabriela Rembarz - Politechnika Gdańska
Agnieszka Rzeńca - Uniwersytet Łódzki
Sławomir Sitek - Uniwersytet Śląski
Vladimir Slavik - Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
Piotr Trzepacz - Uniwersytet Jagielloński
Elżbieta Węcławowicz-Bilska - Politechnika Krakowska
Elżbieta Zuzańska-Żyśko - Uniwersytet Śląski
Recenzenci wewnętrzni z WNG UŁ
Tomasz Napierała


Lista recenzentów w 2016 r.

Recenzenci zewnętrzni (spoza WNG UŁ)
Volodimir Demczenko - Instytut Badań Regionalnych we Lwowie
Dominik Drzazga - Uniwersytet Łódzki
Bohdan Posatskyy - Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”
Jacek Sołtys - Politechnika Gdańska
Danuta Stawasz - Uniwersytet Łódzki
Elżbieta Zuzańska-Żyśko - Uniwersytet Śląski


Lista recenzentów w 2015 r.

Recenzenci zewnętrzni (spoza WNG UŁ)
Józef Bukowski – Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Jerzy Dzieciuchowicz, em.
Małgorzata Flaga – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wioletta Kałamucka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dorota Kałuża-Kopias – Uniwersytet Łódzki
Katarzyna Klemm – Politechnika Łódzka
Sławomir Kurek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Agnieszka Labus – Politechnika Śląska
Anna Majdzińska – Uniwersytet Łódzki
Tomasz Michalski – Uniwersytet Gdański
Aleksandra Nowakowska – Uniwersytet Łódzki
Rafał Rouba – Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
Agnieszka Wołk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Recenzenci wewnętrzni z WNG UŁ
Jolanta Latosińska
Ewa Szafrańska
Marcin Wójcik


Lista recenzentów w 2014 r.

Recenzenci zewnętrzni (spoza WNG UŁ)
Małgorzata Podogrodzka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Małgorzata Flaga - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Monika Radwańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernikaw Toruniu
Monika Wesołowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Petrit Dollani - University of Tirana, Albania
Agnieszka Rzeńca - Uniwersytet Łódzki
Magdalena Rosińska-Bukowska - Uniwersytet Łódzki
Cristina Rat - Babes-Bolyai University w Cluj Napoca, Rumunia
Recenzenci wewnętrzni z WNG UŁ
Jolanta Jabóbczyk-Gryszkiewicz
Marcin Wójcik
Ewa Szafrańska


Lista recenzentów do roku 2013 r.

Dariusz Ilnicki - Uniwersytet Wrocławski
Stanisław Ciok - Uniwersytet Wrocławski
Tadeusz Palmowski - Uniwersytet Gdański
Franciszek Kłosowski - Uniwersytet Śląski
Janusz Wendt - Uniwersytet Gdański
Krystian Heffner - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Dobiesław Jędrzejczyk - Uniwersytet Warszawski
Sławomir Kurek - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Petrit Dollani - University of Tirana, Albania
Zbigniew Długosz - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Jerzy T. Kowaleski - Uniwersytet Łódzki