Kontakt

Do redaktora naczelnego:
Agnieszka Rochmińska
e-mail: agaroch@gmail.com
tel.: (42) 635 45 80; fax. (42) 635 45 72

Do sekretarza redakcji:
Bartosz Bartosiewicz
e-mail: sse@geo.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 45 74; fax. (42) 635 45 72

Adres Redakcji

Redakcja "Space - Society - Economy"
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

 

 

 

 

 

 


Poprzednia strona: Guidelines for authors