Rada Wydawnicza

Agnieszka Rochmińska (redaktor naczelny),

Bartosz Bartosiewicz (sekretarz),

Justyna Danielewicz,

Lidia Groeger,

Stanisław Mordwa (redaktor tematyczny).

Rada Redakcyjna

Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska),

Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),

Viktor Kvĕtoň (Charles University in Prague, Czechy),

Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),

Maryana Melnyk (Institute of Regional Research, National Academy of Kyiv, Ukraina),

Kostyantyn Mezentsev (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina),

Gábor Pirisi (University of Pécs, Węgry),

Piotr Rosik (IGiPZ, Polska Akademia Nauk Warszawa, Polska),

Tadeusz Siwek (University of Ostrava, Czechy),

Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska),

Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Słowenia).

Lista recenzentów (w 2016 r.)

Recenzenci zewnętrzni (spoza WNG UŁ)

Volodimir Demczenko - Instytut Badań Regionalnych we Lwowie, Ukraińska Akademia Nauk

Dominik Drzazga - Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Bohdan Posatskyy - Instytut Architektury, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Ukraina

Jacek Sołtys - Katedra Projektowania Środowiskowego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

Danuta Stawasz - Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Elżbieta Zuzańska-Żyśko - Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski

Lista recenzentów (w 2015 r.)

Recenzenci zewnętrzni (spoza WNG UŁ)

Józef Bukowski – Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

Jerzy Dzieciuchowicz – profesor emerytowany - Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Flaga – UMCS Lublin

Wioletta Kałamucka – UMCS Lublin

Dorota Kałuża-Kopias – Uniwersytet Łódzki

Katarzyna Klemm – Politechnika Łódzka

Sławomir Kurek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Agnieszka Labus – Politechnika Śląska

Anna Majdzińska – Uniwersytet Łódzki

Tomasz Michalski – Uniwersytet Gdański

Aleksandra Nowakowska – Uniwersytet Łódzki

Rafał Rouba – Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Agnieszka Wołk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Recenzenci wewnętrzni z WNG UŁ

Jolanta Latosińska

Ewa Szafrańska

Marcin Wójcik

Lista recenzentów (w 2014 r.)

Recenzenci zewnętrzni (spoza WNG UŁ)

dr Małgorzata Podogrodzka (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska)

dr Małgorzata Flaga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

dr Monika Radwańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

dr Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

dr Petrit Dollani (University of Tirana, Albania)

dr Agnieszka Rzeńca (Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska)

dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska (Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska)

dr Cristina Rat (Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, Rumunia)

Recenzenci wewnętrzni z WNG UŁ

prof. dr hab. Jolanta Jabóbczyk-Gryszkiewicz

dr hab. Marcin Wójcik

dr Ewa Szafrańska

Lista recenzentów (do roku 2013)

dr hab. Dariusz Ilnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. dr hab. Stanisław Ciok (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański, Polska)

dr hab. Franciszek Kłosowski (Uniwersytet Śląski, Polska)

dr hab. Janusz Wendt (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. dr hab. Krystian Heffner (Akademia Ekonomiczna, Katowice, Polska)

prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

dr hab. Sławomir Kurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

dr Petrit Dollani (University of Tirana, Albania)

prof. dr hab. Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

dr hab. Jerzy T. Kowaleski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 


Poprzednia strona: Zeszyt 1
Następna strona: Instrukcja dla autorów