Zawartość zeszytówBartosiewicz B. (red.), 2018, Małe miasta. Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne. Small towns. Chosen social and economic aspects, Space-Society-Economy, No 24, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 122, [spis treści].Borowska-Stefańska M., Leśniewska-Napierała K. (red.), 2018, Wybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Chosen aspects of local and regional development in Poland, Space-Society-Economy, No 23, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 110, [spis treści].

Bartosiewicz B. (red.), 2017, Małe miasta – wybrane zagadnienia społeczno-przestrzenne. Small towns – chosen social and spatial aspects, Space-Society-Economy, No 22, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 103, [spis treści].Rochmińska A. (red.), 2017, Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców. Residential environment versus residents’ needs, Space-Society-Economy, No 21, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 138, [spis treści].Pielesiak I. (red.), 2017, Starzenie się w środowisku miejskim. Ageing in urban environment, Space-Society-Economy, No 20, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 145, [spis treści].Leśniewska-Napierała K. (red.), 2017, Urban development in Poland and Georgia – chosen aspects. Rozwój miast w Polsce i Gruzji – wybrane aspekty, Space-Society-Economy, No 19, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 120, [spis treści].

Masierek E. (red.), 2016, Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie. The Determinants of Housing Policy in Poland and Ukraine, Space-Society-Economy, No 18, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 147, [spis treści].


Bartosiewicz B. (red.), 2016, Tendencje w rozwoju gospodarczym i przestrzennym małych miast w Polsce. Trends in economical and spatial development of small towns in Poland, Space-Society-Economy, No 17, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 113, [spis treści].

Bartosiewicz B. (red.), 2016, Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Growth potential of small and medium-sized towns in Poland, Space-Society-Economy, No 16, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 118, [spis treści].Masierek E. (red.), 2016, Aktualne wyzwania polityki mieszkaniowej dużych miast w Polsce i na Ukrainie. Present challenges of housing policy in Polish and Ukrainian big cities, Space-Society-Economy, No 15, Wyd. Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź, ss. 128, [spis treści].


Janiszewska A. (red.), 2015, Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy. Quality of life of the elderly – selected problems, Space-Society-Economy, No 14, Wyd. Department of Population and Services Studies, Łódź, ss. 224, [spis treści].

Klima E. (red.), 2014, Ludność, mieszkalnictwo, usługi ‒ w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Population, housing, services ‒ 70th anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz, Space-Society-Economy, No 13, Wyd. Department of Population and Services Studies, Łódź, ss. 310, [spis treści].


Dzieciuchowicz J., Janiszewska A. (red.), 2013, Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych. Changes of demographical behaviour during socio-economic transformation period, Space-Society-Economy, No 12, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 228, [spis treści].

Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), 2012, Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, Space-Society-Economy, No 11, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 238, [spis treści].

Dzieciuchowicz J. (red.), 2011, Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, Space-Society-Economy, No 10, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 197, [spis treści].

Klima E. (red.), 2009, Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, Space-Society-Economy, No 9, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 195, [spis treści].

Rochmińska A. (red.), 2008, Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society-Economy, No 8, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 207, [spis treści].

Klima E. (red.), 2005, Religion in the Time of Changes, Space-Society-Economy, No 7, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 360, [spis treści].


Retkiewicz W. (red.), 2002, Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe, Space-Society-Economy, No 6, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 208, [spis treści].
Dzieciuchowicz J. (red.), 2000, Contemporary Role of the Service Sector, 'Studia i Materiały', Nr 5, Abstracts of Papers for the Conference, Łódź, ss. 101, [spis treści].

Werwicki A. (red.), 1997, Population Changes in Urban Regions of the East-Central Europe in the Conditions of Their Socio-Economic Transformations, 'Studia i Materiały', Nr 4, Abstracts of Papers for the Conference, Łódź, ss. 57, [spis treści].Werwicki A. (red.), 1995, Socio-Economic Transformation of Old Urban and Industrial Agglomerations in Poland against the Background of Other East-Central European Countries, 'Studia i Materiały', Nr 3, Abstracts of Papers for the Conference, Łódź, ss. 150, [spis treści].

Paczka St. (red.), 1993, Urban and Industrial Change in the New Economic Order in the Former Socialist Countries, 'Studia i Materiały', Nr 2, Łódź, ss. 128, [spis treści].


Pączka St. (red.), 1992, Processes and Consequences of Changes in the Production-Service Sector in Central-Eastern European Countries in the Early 1990s, 'Studia i Materiały', Nr 1, Łódź, ss. 94, [spis treści].


Marszał T., Stejskał J. (red.), 1991, The Impact of Transition to a Market Economy in Countries of Central-Eastern Europe Upon the Spatial Structure of International Economic Relations in the Manufacturing Sector, Łódź, ss. 60, [spis treści].

Poprzednia strona: Home
Następna strona: Zeszyt 24