Zeszyt 13

Space - society - economy, No 13, 2014

LUDNOŚĆ, MIESZKALNICTWO, USŁUGI ‒ W 70. ROCZNICĘ URODZIN PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA

POPULATION, HOUSING, SERVICES ‒ 70th ANNIVERSARY OF PROFESSOR JERZY DZIECIUCHOWICZ

 


Spis treści:

Wstęp, s. 7, [tekst w .pdf].

K. Kikosicka - BIOGRAFIA DR HAB. JERZEGO ZYGMUNTA DZIECIUCHOWICZA, PROF. UŁ, s. 11, [tekst w .pdf].

CZĘŚĆ I - LUDNOŚĆ

 • S. Liszewski - REFLEKSJE NAD GEOGRAFIĄ LUDNOŚCI W KONTEKŚCIE DOROBKU NAUKOWEGO JERZEGO DZIECIUCHOWICZA, s. 21, [tekst w .pdf].
 • S. Kurek - PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE W LATACH 2002‒2011, s. 43, [tekst w .pdf].
 • D. Kałuża-Kopias - TRAFNOŚĆ PROGNOZOWANEGO POZIOMU MIGRACJI W PRACACH GUS, s. 75, [tekst w .pdf].
 • K. Kikosicka - PRZEGLĄD DOROBKU PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA Z GEOGRAFII LUDNOŚCI I GEOGRAFII SPOŁECZNEJ W LATACH 1969‒2013, s. 91, [tekst w .pdf].

CZĘŚĆ II - MIESZKALNICTWO

 • A. Matczak - PROBLEMATYKA MIESZKALNICTWA W BADANIACH PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA, s. 107, [tekst w .pdf].
 • S. Ciok - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W STREFIE PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA, s. 127, [tekst w .pdf].
 • L. Groeger - PRZESTRZEŃ MIESZKANIOWA MIAST WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, s. 149, [tekst w .pdf].
 • E. Klima, A. Janiszewska, S. Mordwa - ELDERLY PEOPLE AND THEIR QUALITY OF LIFE – CHALLENGES FOR GEOGRAPHY, s. 173, [tekst w .pdf].
 • P. Binczyk - ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W PRACY BADAWCZEJ PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA – PRZEGLĄD LITERATURY, s. 191, [tekst w .pdf].

CZĘŚĆ III - USŁUGI

 • D. Ilnicki - USŁUGI W POLSKIEJ LITERATURZE PRZEDMIOTU. UJĘCIE CHRONOLOGICZNO-TEMATYCZNE, s. 203, [tekst w .pdf].
 • T. Kaczmarek - ROZWÓJ, STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJE CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE, s. 247, [tekst w .pdf].
 • F. Kłosowski - PROBLEMY Z WYKORZYSTANIEM PRACUJĄCYCH JAKO MIERNIKA ROZWOJU USŁUG (PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO), s. 269, [tekst w .pdf].
 • A. Rochmińska - CENTRA HANDLOWE JAKO PRZESTRZENIE HYBRYDOWE, s. 281, [tekst w .pdf].
 • K. Pędziwiatr - PRZEGLĄD DOROBKU PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA Z ZAKRESU STUDIÓW NAD KIERUNKAMI ORAZ CZYNNIKAMI PRZEMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ USŁUG, s. 299, [tekst w .pdf].
  Można pobrać cały numer czasopisma / Download Entire Issue: [.pdf]


Poprzednia strona: Zeszyt 14
Następna strona: Zeszyt 12