Zeszyt 7

Space - society - economy, No 7, 2005

RELIGION IN THE TIME OF CHANGES

 

 

 

Spis treści:

Space of inter-cultural relations

 • S. Brunn - The changing map of world religions [tekst w .pdf] s. 6
 • M. Rosińska - Nowy porządek międzynarodowy. Zderzenie cywilizacji czy równowaga oparta na kompromisie? [tekst w .pdf] s. 15
 • M. Jacko - Cultural roots of Europe [tekst w .pdf] s. 26
 • P. Hošek - Interreligious relations today. Towards a fourth paradigm [tekst w .pdf] s. 40
 • I. Albu - On reason and religion in Thomas Hobbes?s Leviathan [tekst w .pdf] s. 50
 • B. Ryczko - O agresji (na pograniczu sfery sacrum, cywilizacji i kultury) [tekst w .pdf] s. 63
 • J. Kaščáková - Harry, Frodo and the religion at the time of change [tekst w .pdf] s. 73

Space of religiosity

 • I. Kuzniecoviene - Quest for the alternative spirituality [tekst w .pdf] s. 81
 • J. Gorbaniuk, O. Gorbaniuk - The implications of ukrainization of liturgy for religious identily of catolics of latin rite in Ukraine [tekst w .pdf] s. 90
 • J. Śliwak, M. Szołdra - Samoświadomość a typ religijności (badania empiryczne adolescentów) [tekst w .pdf] s. 105
 • S. Grotowska - Religijny wymiar tożsamości jednostki w świecie organizacji [tekst w .pdf] s. 119
 • M. Dębski - Contemporary transition of Polish religiosity - from institutional to private dimension [tekst w .pdf] s. 133
 • K. Shevchuk - Rola modlitwy w kształtowaniu się zdrowego trybu życia ludności w warunkach transformacji gospodarki Ukrainy [tekst w .pdf] s. 150

(In)consist space

 • A. M. Szymski - Sacred architecture the turn of the 20th century: from the tradition of God?s house to the place of religious contemplation [tekst w .pdf] s. 158
 • J. F. Jacko - Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu [tekst w .pdf] s. 176
 • K. Rembowska - Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni [tekst w .pdf] s. 195
 • E. Wnuk-Lisowska - Islam and the city [tekst w .pdf] s. 204
 • M. Chojnacki - Islam vs architecture and urban order in time of changes [tekst w .pdf] s. 213

The space of regions

 • T. Siwek - Laicisation process in Czechia: spatial analyzis [tekst w .pdf] s. 227
 • D. Vaclavik - Religia w Republice Czeskiej na początku trzeciego tysiąclecia [tekst w .pdf] s. 234
 • V. Vlčkowa - The religious revival in Slovakia - contemporary situation of religion [tekst w .pdf] s. 242
 • J. Buzalka - Religion and populism - some remarks on post-social politics [tekst w .pdf] s. 255
 • J. Wendt - The changes of religion structure at romanian cities - case of Oradea [tekst w .pdf] s. 268
 • K. Pędziwiatr - Can the islamist contribute positively to European societies? The case of Federation of Student Islamic Societies in Great Britain [tekst w .pdf] s. 275

The space of Łódź

 • J. Dzieciuchowicz, E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz - Religion in the time of changes in Łódź (organizational, spatial and social structures) [tekst w .pdf] s. 286
 • K. Stefański - Koegzystencja i rywalizacja - zabytkowe świątynie w przestrzeni miejskiej współczesnej Łodzi [tekst w .pdf] s. 301
 • W. Retkiewicz - The use of new media in the church. Selected examples of Archdiocese of Łódź [tekst w .pdf] s. 315
 • St. Mordwa - Religious minorities of the Internet: the case of Łódź, Poland [tekst w .pdf] s. 321
 • A. Janiszewska, E. Klima - Church in a local community [tekst w .pdf] s. 332

Notes

 • A. Birkas - The role of the churches in the European Union [tekst w .pdf] s. 344
 • P. Kraszewska, A. Nowak - Minorities in Lodz?s press [tekst w .pdf] s. 346
 • K. Dmochowska - The attitude of Poles towards the Jewish religious minority in terms of public opinion [tekst w .pdf] s. 351
 • A. Kaczmarek, A. Kosmala, M. Matysiak, T. Pietraszewski - Religijność rodziców i dzieci [tekst w .pdf] s. 354

Poprzednia strona: Zeszyt 8
Następna strona: Zeszyt 6