Główna

Czasopismo:

Space-Society-Economy

Space-Society-Economy to kwartalnik naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, w którym publikowane są artykuły zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Obejmują one szerokie spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu przede wszystkim lokalnym, ale także regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Space-Society-Economy ukazuje się od 1991 r., początkowo pod nazwą „Studia i Materiały” Abstracts of Papers for the Conference, w którym publikowane były wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego (w latach 2013-2015 przez Katedrę Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami).

Od 2016 r. czasopismo jest wydawane w formie kwartalnika (wcześniej rocznika) przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, WNG, UŁ.

W czasopiśmie artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

ISSN 1733-3180

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: BazEkonNastępna strona: Home